İşyeri Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

İşyeri Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ (DİĞER SAĞLIK PERSONELİ) HİZMETLERİ

Diğer Sağlık Personeli kimdir?

Diğer Sağlık Personeli, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişilerdir.

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri Nelerdir?

1 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışır, veri toplar ve gerekli kayıtları tutar.

2 - Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olur.

3 - Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar.

4 - İlkyardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile çalışır.

5 - Çalışanların sağlık eğitiminde görev alır.

6 - İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlenmesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışır.

7 - İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür.

8 - İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar.

Online Katalog İçin Lütfen Tıklayın,